Platform

Platform

Art And Design Platform > Platform

Sokratese göre; güzel insanlar, süslemeler, resimler ve heykeller onları gördüğümüzde bize zevk verir. Güzel sesler, müzik, sohbetler ve öyküler de üzerimizde aynı etkiyi yaratır.
Güzel olan şey insan yaşamına tat katar, estetik duygular oluşturur. Bu duygular sanat kavramını doğurur. Sanat kavramı insanlığın var oluşu ile beraber hayat bulmuş, insan gelişimine paralel olarak gelişerek varlığını sürdürmüştür. Yaşamı estetik öğelerle bezeli olan insanoğlu etrafında bulunan ve fayda sağladığı tüm unsurları sadece iş görüsü olduğu için değil yaşantısına duygusal anlamda farklılık katabilmek için de sanata ihtiyaç duyar.
Mağara devrinde insanın kendini anlatma biçiminde ortaya çıkıp, zamanla yaşamın bir parçası haline gelmiştir.
Sanat aynı zamanda bir iletişim biçimidir. Duyguların yansıtılması, paylaşılmasıdır. Sanatçı, izleyiciye mesaj verir. Karşılıklı etkileşimden beslenir. İçinde bulunduğunuz platform, sınırların kalktığı ve birbirine daha da yakınlaşan dünyada, sanat ve tasarıma dair paylaşımlar yapmayı amaçlayan ve bu kapsamda; akademik çevrede bilimsel ve sanatsal üretim yapan kişilerce bir araya gelerek oluşturulmuş bir paylaşım platformudur.
Ulusal ve uluslararası etkileşim adına, güzelliklerin paylaşılması amacı ile çıktığımız bu yolda bizimle birlikte yol alanlara selam olsun.
Etkinliklerimizde buluşmak dileğiyle….

According to Socrates; people, ornaments, paintings and sculptures are beautiful when we see them. gives us pleasure. Beautiful sounds, music, conversations and stories have the same effect on us.
The beautiful thing adds flavor to the person and creates an image. These feelings are art gives birth. With the existence of the art world, our life, human started to develop in parallel.
In the section of human beings, whose life is adorned with aesthetics, and in the benefit zone, all not just for work-related things, but to visually fold the sensation It also needs art.
A piece of the cavern that is something I can’t explain itself it is not possible. Art is also a communication. Emotions are mirrored and shared. artist, gives a message to the viewer. nutrition from interaction. In the world where the cities are rising and getting closer to each other, to the making of art and distributions, and up to this time; in academia
For a program that will come together by small and creative people is the platform. Going out with the aim of sharing the beauties in the national and international environment is on this way. hello to the road with us.
See you at our events….

Translate »