Katılım Koşulları

Art And Design Platform > Blog > mail art > Katılım Koşulları

 1. Bütün sanat eserleri Türkiye ile ilgili olmalıdır.
 2. Katılım ücretsizdir.
 3. Katılımcılar en fazla 3 eser ile katılabilirler.
 4. Boyut maksimum A4 olmalıdır.
 5. Teknik: Resim, çizim, desen, özgün baskı, fotoğraf, dijital sanat, kolaj vb. her türlü teknik uygulanabilir.
 6. Eserler üzerinde orijinal damga ya da pul olmalıdır.
 7. Irkçı, fanatik, pornografik ve siyasi içerikli çalışmalar dışında temaya uygun bütün eserler sergilenecektir.
 8. Gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Fotokopi, reprodüksiyon olmamalıdır. 
 9. Sergiye katılan eserler iade edilmeyecektir. Eserler Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından oluşturulacak müzede sergilenmek üzere arşivlenecektir. 
 10. Gönderilen eserlerin görselleri https://mailartmemleketimm.blogspot.com/ adresinde yayımlanacaktır.
 11. Sergi ile ilgili her türlü haber ve belge sosyal medyada (facebook) ve blogger’da paylaşılacaktır.
 12. Eserleri sergilenen katılımcılara elektronik katılım belgesi hazırlanacak ve e-katalog yayımlanacaktır.

Participation Conditions
 1. All works of art should pertain to Turkey. 
 2. Participation is free.
 3. You can join up to 3 works of art.
 4. Size is maximum A4.
 5. Technique: Any technique can be applied such as painting, drawing, pattern, original printing, photography, digital art, collage etc.
 6. The original prints and stamps should be on the works.
 7. Except from racist, fanatic, pornographic and political contented ones, all the works suitable for the theme will be exhibited.
 8. The submitted works must be original. Copies or reproductions are not admissable.
 9. Works that participate in the exhibition will not be returned. The works will be exhibited in the museum which will be formed by the Faculty of Fine Arts and Design of Kastamonu University.
 10. The images of the submitted works will be published at https://mailartmemleketimm.blogspot.com/ 
 11. All news and documents related to the exhibition will be shared in social media (facebook) and blogger.
 12. The exhibitors whose works are exhibit; electronic participation certificate and e-catalog will be published.
Translate »