Başvuru

Art And Design Platform > Blog > Uncategorized > Başvuru

  1. Son başvuru tarihi: 01 Nisan 2020
  2. Sergi tarihi: 13 Nisan 2020
  3. Her katılımcı eseri/eserleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri hem posta hem de jpeg formatta mailarthic@gmail.com e-posta adresine göndermelidir.
Sanatçının Adı Soyadı: 
e-mail:
Adres:
Eser adı:
Yapım Yılı:
Teknik:
4. Eserlerin orijinalleri, postayla aşağıdaki adrese gönderilmelidir: Dr. Öğr. Üyesi Elif Tarlakazan  Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Kuzeykent Yerleşkesi Kastamonu/Türkiye

5. Bilgi için: (0366) 280 2418 – 2431

Sergi Düzenleme Kurulu 
Doç. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN  
Dr. Öğr. Üyesi Elif TARLAKAZAN (Küratör)
Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ
Arş Gör. Cihan CANBOLAT  
Merve Tıngır (Görevlendirme Öğr. Gör.)
Nur UZUNER (Görevlendirme Öğr. Gör.)
Halil İbrahim ATEŞ (Görevlendirme Öğr. Gör.)
Application

1. Deadline: On April 01,2020
2. Exhibition date: On April 13,2020
3. Each participant, along with his / her artwork, should send the following information both via postal mail and jpeg format an e-mail address at mailarthic@gmail.com

Name and Surname of the Artist:
e-mail:
Address:
Title:
Year of construction:
Technical:

4. Originals of the works should be sent to the following address in the mail:
Assist. Assoc. Dr. Elif Tarlakazan Kastamonu University Faculty of Fine Arts and Design
Kuzeykent Campus Kastamonu / Turkey

5. For further information: (0366) 2802418 – 2431


Assist. Assoc. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN (Curator)
Assist. Assoc. Dr. Elif TARLAKAZAN 
Assist. Assoc. Köksal BİLİRDÖNMEZ
Res. Assist. Cihan CANBOLAT 
Merve Tıngır (Assignment Lecturer)
Nur UZUNER (Assignment Lecturer)
Halil İbrahim ATEŞ (Assignment Lecturer)


Translate »