Başvuru Takvimi

Art And Design Platform > Blog > Uncategorized > Başvuru Takvimi

Son başvuru tarihi: 1 Temmuz 2021

Sergi tarihi: 12 Ekim 2021

Her katılımcı eseri/eserleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri hem posta hem de jpeg formatta mailartumut@gmail.com e-posta adresine göndermelidir.


Sanatçının Adı Soyadı 

e-mail

Adres

 

Eser adı

Yapım Yılı

Teknik

 

 

 

 

 
Eserlerin orijinalleri, postayla aşağıdaki adrese gönderilmelidir.

 

Alıcı: Doç. Dr. Elif TARLAKAZAN

Adres: Kastamonu Üniversitesi

             Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

             Kuzeykent Yerleşkesi Kastamonu/Türkiye

 

Bilgi için: 0 (366) 280 2418 – 2431

 

Sergi Düzenleme Kurulu 

Doç. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN  

Doç. Dr. Elif TARLAKAZAN (Koordinatör)

Dr. Öğr. Üyesi Köksal BİLİRDÖNMEZ

Arş. Gör. Dr. Cihan CANBOLAT 

Esra ATACAN

Betül YENİKÖY

Etkinlik Tarihi ve Yeri

Katılım Tarihleri: 07 Nisan -1 Temmuz 2021 (Geleneksel Posta Yoluyla)

Sergi Tarihi: 12 Ekim 2021

Sergi Yeri: Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu

Not: Katılım Tarihleri, Sergi Tarihi, Sergi yeri vb. bilgiler pandemi koşullarına göre yeniden düzenlenebilir.

Application


Deadline: July 1, 2021

Exhibition date: October 12, 2021

Each participant should send the following information together with their work (s) in both mail and jpeg format to mailartumut@gmail.com.

Artist’s Name and Surname of the Artist

e-mail

Address:

 

Title

Year of construction

Technical

 

 

 

 

 

 

Originals of the works must be sent by post to the address below.

Receiver: Assoc. Prod. PhD. Elif TARLAKAZAN

Address: Kastamonu University Faculty of Fine Arts and Design Kuzeykent Campus Kastamonu / Turkey 

For information: 0 (366) 280 2418 – 2431

Organizing an exhibition

Assoc. Prof. PhD. Burak Erhan TARLAKAZAN

Assoc. Prof.  PhD. Elif TARLAKAZAN (Coordinator)

Assist. Prof. Köksal BİLİRDÖNMEZ

Res. Assist. PhD. Cihan CANBOLAT

Esra ATACAN

Betül YENİKOY

 

Event Date and Place

Participation Dates: 07 April -1 July 2021 (Via Traditional Mail)

Exhibition Date: October 12, 2021

Exhibition Place: Kastamonu University Faculty of Fine Arts Exhibition Hall

Note: Participation Dates, Exhibition Date, Exhibition location etc. information can be rearranged according to pandemic conditions.

Translate »