Başvuru

Art And Design Platform > Blog > mail art > Başvuru

  1. Son başvuru tarihi: 01 Mayıs 2018
  2. Sergi tarihi: 15 Mayıs 2018
  3. Her katılımcı eseri/eserleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri hem posta hem de jpeg formatta mailartmemleketim@gmail.com e-posta adresine göndermelidir.
Sanatçının Adı Soyadı: 
e-mail:
Adres:
Eser adı:
Yapım Yılı:
Teknik:4. Eserlerin orijinalleri, postayla aşağıdaki adrese gönderilmelidir: Yrd. Doç. Dr. Elif Tarlakazan  Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Kuzeykent Yerleşkesi Kastamonu/Türkiye

5. Bilgi için: (0366) 2802418 – 2431

Sergi Düzenleme Kurulu 
Yrd. Doç. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN
Yrd. Doç. Dr. Elif TARLAKAZAN (Küratör)
Yrd. Doç. Köksal BİLİRDÖNMEZ
Arş Gör. Cihan CANBOLAT  

Başvuru dosyasını indirmek için tıklayınız.
Application

1. Deadline: On May 01,2018
2. Exhibition date: On May 15,2018
3. Each participant, along with his / her artwork, should send the following information both via postal mail and jpeg format an e-mail address at mailartmemleketim@gmail.com

Name and Surname of the Artist:
e-mail:
Address:
Title:
Year of construction:
Technical:

4. Originals of the works should be sent to the following address in the mail:
Assist. Assoc. Dr. Elif Tarlakazan Kastamonu University Faculty of Fine Arts and Design
Kuzeykent Campus Kastamonu / Turkey

5. For further information: (0366) 2802418 – 2431


Assist. Assoc. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN
Assist. Assoc. Dr. Elif TARLAKAZAN (Curator)
Assist. Assoc. Köksal BİLİRDÖNMEZ
Res. Assist. Cihan CANBOLAT 

Click to download the reference file.
Translate »